jump to navigation

Dezbateri

Observând nevoia, în mediul universitar românesc, a unor noi forme de exprimare profesională şi civică a tinerilor, în martie 2009 Asociaţia Română pentru Securitate Societală (ARSS), cu sprijinul unor centre de învăţământ superior şi a altor instituţii non-guvernamentale, a luat iniţiativa înfiinţării unui cerc de discuţii ştiinţifice şi de atitudine publică – Cercul de Securitate Societală (CSS).

Până în prezent, în cadrul Cercului, au fost organizate 22 de sesiuni de dezbateri la care au participat tineri specialişti, doctoranzi şi studenţi.

Rite of Passage

26 Martie 2009 - Eroare sau/şi falsificare? Reprezentanţi ai elitei intelectuale din ţară şi din străinătate despre români şi România

9 Aprilie 2009 - Principiul subsidiarităţii, posibilă soluţie împotriva corupţiei şi ineficienţei instituţionale dintr-un stat?

22 Aprilie 2009 - Drepturi sau privilegii? Problema condiţionării fiscale a accesului la un drept fundamental

7 Mai 2009 - Libertate şi surse de rezistenţă societală

21 Mai 2009 - Raportul de securitate societală. Design şi concepţie.

4 iunie 2009 - Revoluţiile la români. Comunităţi, elite şi instituţii

8 Octombrie 2009 - Prejudecăţi şi stereotipii cu privire la România şi la români

29 Octombrie 2009 - Ce face pentru România statul român?

12 Noiembrie 2009 - Generaţia tânără din România şi alegerile sale pentru mâine

26 Noiembrie 2009 - România intre utopie şi strategie. Sunt problemele României rezolvabile?

10 Decembrie 2009 - Istoria uitată a României. Cât şi de ce uităm?

14 Ianuarie 2010 - Actualitatea clasicilor în lumea lui GSMTNC şi ISI

28 ianuarie 2010 - Principiul opoziţiei pasive. Ghandi – sau despre un altfel de elite şi reacţii politice

18 februarie 2010 - Limba maternă sau despre felul comunităţii de a ajunge la noi

15 aprilie 2010 - Economia românească între asimilare de conţinuturi şi forme fară fond

29 Aprilie 2010 - Între libertăţi şlibertate. Echilibrul personal şi educarea culturală a vieţii private astăzi

18 noiembrie 2010 - Balada tradiţională românească şi temele sociologiei moderne

16 decembrie 2010 - Familia modernă şi eficienţa ei în îndeplinirea funcţiilor sociale

27 ianuarie 2011 - Civilizaţia sătească şi cultura omului simplu

24 Februarie 2011 - Riscurile intensificării interdependenţelor globale

10 Martie 2011 - Influenţele românilor şi culturii române asupra Europei

24 Martie 2011 - Cicatricile sociologiei româneşti contemporane. Cât de grave sunt efectele intervenţiilor şi presiunilor politico-ideologice postbelice?

english English