jump to navigation

Securitatea societală

Securitatea societală desemnează o formă particulară de securitate a comunităţilor omeneşti în absenţa căreia nu ar fi posibilă supravieţuirea lor în istorie, protejarea memoriei şi identităţii colective, menţinerea coeziunii sociale şi cultural-simbolice dintr-o societate.

Interesul pentru securitarea societală a plecat de la conştientizarea tot mai puternică a distincţiei dintre interesele şi nevoile de securitate ale statului, ca entitate politico-administrativă, şi cele ale comunităţilor încorporate între graniţele acestuia. Securitatea societală se referă la capacitatea de autoapărare a popoarelor în faţa agresiunilor şi ameninţărilor structurale care le lezează capacitatea de supravieţuire, valorile constitutive, scopurile şi sensurile colective.

Preocuparea pentru domeniul securităţii societale a cunoscut o continuă creştere în ultimele decenii ca urmare a extinderii Uniunii Europene şi a interesului manifestat de către instituţiile europene pentru protejarea specificităţilor etnice şi religioase, a identităţii şi datelor etno-culturale ale comunităţilor şi pentru prevenirea democidului, excluderii şi discriminării.

Circle of people

english English